Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvodní stránka > Kurzy, semináře, akreditované vzdělávací programy > Sborníky učebních textů, literatura

Sborníky učebních textů, literatura

Sborníky vytvořené v projektu ESF:

Aktuální kapitoly z péče o seniory.

Autoři: PhDr. Marie Hermanová, Ing. Jiří Herman, Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., Mgr. Hana Rozprýmová

Seznam kapitol:

 • Komunikace se seniory (Mgr. Hana Rozprýmová)
 • Kvalita života seniorů (Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.)
 • Komplexní péče o seniory s demencí (PhDr. Marie Hermanová)
 • Týrání seniorů (Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.)
 • Syndrom vyhoření (Mgr. Hana Rozprýmová)
 • Informační technologie v sociální péči (Ing. Jiří Herman)
 • Dokumentace péče (PhDr. Marie Hermanová)

Rok vydání 2008.
Vydání první.
Počet stran 111.
Pro akreditovanou vzdělávací instituci Ing. Jiří Herman – T.I.G.E.R. vydal a vytiskl NCO NZO v Brně; ISBN 978–80–7013–475–7.

Bližší informace v přiloženém souboru PDF.

Máte-li o sborník zájem, rádi Vám ho zašleme poštou. Objednávku prosím zašlete e-mailem (kontakty naleznete zde). Zpět obdržíte e-mailem potvrzení objednávky spolu s údaji, jak a kam zaplatit manipulační poplatek včetně poštovného ve výši 150,– Kč za každý objednaný kus. Po připsání manipulačního poplatku na náš účet bude sborník spolu s daňovým dokladem odeslán poštou na adresu uvedenou ve Vaší objednávce.

Základy managementu sociálních služeb.

Autoři: Ing. Jiří Herman, PhDr. Marie Hermanová, Jiří Horecký, B.A., Mgr. et Mgr. Šárka Mikulková, Mgr. Matěj Černý

Seznam kapitol:

 • Úvod do managementu (PhDr. Marie Hermanová, PhDr. Šárka Dynáková)
 • Marketing sociálních služeb (Jiří Horecký, B.A.)
 • Strategické plánování (Ing. Jiří Herman)
 • Úloha kvality v péči o klienta (Mgr. Šárka Mikulková)
 • Standardy péče (Mgr. Šárka Mikulková)
 • Měření kvality sociálních služeb (Jiří Horecký, B.A.)
 • Řízení změny (Mgr. Matěj Černý)
 • Vedení lidí (PhDr. Marie Hermanová)

Rok vydání 2008.
Vydání první.
Počet stran 159.
Pro akreditovanou vzdělávací instituci Ing. Jiří Herman – T.I.G.E.R. vydal a vytiskl NCO NZO v Brně; ISBN 978–80–7013–477–1.

Bližší informace v přiloženém souboru PDF.

Sborník je vyprodaný.

Partnerská vzdělávací instituce PhDr. Marie Hermanová – CURATIO vydala sborník učebních textů „Vybrané kapitoly z péče o seniory“.

Sborník je určen odborné veřejnosti v sociálních službách, má pomoci účastníkům kurzů zopakovat nebo si případně doplnit problematiku probíranou na kurzech. Užitečné informace zde nalezne i občan zajímající se o tuto problematiku. Menší část textů je věnována problematice řízení, tedy střednímu a vyššímu managementu zařízení sociální služby. Větší prostor je ponechán aktuální problematice péče o klienta sociálních služeb.

Autoři: PhDr. Marie Hermanová, Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., Kamila Ondráčková, DiS.

Seznam kapitol:

 • Lidská důstojnost ve stáří (Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.)
 • Bolest jako ošetřovatelský problém (Kamila Ondráčková, DiS.)
 • Péče o imobilní seniory (PhDr. Marie Hermanová)
 • Paliativní péče – návrat k lidskosti (Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.)
 • Umírání a smrt v práci pracovníků sociálních služeb (PhDr. Marie Hermanová)

Rok vydání 2008.
Vydání první.
Počet stran 68.
Pro akreditovanou vzdělávací instituci PhDr. Marii Hermanovou – CURATIO vydal a vytiskl NCO NZO v Brně; ISBN 978–80–7013–478–8.

Bližší informace v přiloženém souboru PDF.

Máte-li o sborník zájem, rádi Vám ho zašleme poštou. Objednávku prosím zašlete e-mailem (kontakty naleznete zde). Zpět obdržíte e-mailem potvrzení objednávky spolu s údaji, jak a kam zaplatit manipulační poplatek včetně poštovného ve výši 150,– Kč za každý objednaný kus. Po připsání manipulačního poplatku na náš účet bude sborník spolu s daňovým dokladem odeslán poštou na adresu uvedenou ve Vaší objednávce.


aktualni-kapitoly

zaklady-managementu

vybrane-kapitoly