Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvodní stránka > Realizované projekty

Projekt ESF

V programovacím období 2006 – 2008 zpracovala vzdělávací agentura T.I.G.E.R. projekt

Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče, na který získala finanční podporu z

 • Evropského sociálního fondu (ESF) a jeho Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a
 • státního rozpočtu České republiky.

Záměrem projektu bylo připravit v kombinované formě akreditované vzdělávací programy pro pracovníky sociální služby v zařízeních poskytujících sociální službu, které budou zaměřeny na filozofii kvality péče a nové postupy v péči o seniory.

Projekt proběhl v Jihomoravském kraji od září 2006 do června 2008 a připravil čtyři vzdělávací programy dalšího profesního vzdělávání, které splňují modulové uspořádání. Každý program je vytvořen z několika modulů (kurzů) a tyto kurzy byly pilotně ověřovány ve vybraných zařízeních poskytujících sociální služby v Jihomoravském kraji. Moduly jsou součástí vzdělávacího programu a současně mohou být realizovány samostatně, nezávisle na zbývajících modulech programu.

 • Tři vzdělávací programy po čtyřech kurzech jsou zaměřené na management:
  • První vzdělávací program „Řízení a marketing sociální péče“ bude obsahovat kurzy:
   • Úvod do managementu
   • Strategické plánování
   • Řízení změny
   • Marketing sociální péče
  • Druhý vzdělávací program „Lidské zdroje“ obsahuje kurzy:
   • Rozvoj a motivace pracovníků
   • Informační technologie v sociální péči
   • Vedení lidí
   • Konflikty v týmu a jejich řešení
  • Třetí vzdělávací program „Kvalita péče“ obsahuje kurzy:
   • Úloha kvality v péči o klienta
   • Standardy péče
   • Měření kvality sociálních služeb
   • Dokumentace poskytované péče
  • Čtvrtý vzdělávací program „Kapitoly z gerontologie“ obsahuje kurzy:
   • Komunikace se seniory
   • Kvalita života seniorů
   • Plán péče o dementní seniory
   • Týrání seniorů
   • Syndrom vyhoření.

1192702300

Realizační tým projektu.


Projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče v červnu 2008 skončil. Rádi bychom se pochlubili výsledky:

 • V projektu jsme připravili sedmnáct vzdělávacích modulů (kurzů).
 • Naše vzdělávací instituce získala akreditaci MPSV.
 • Několik připravených vzdělávacích programů se podařilo akreditovat na MPSV, zbývající moduly průběžně připravujeme a odesíláme na MPSV k akreditaci.
 • Dalším výstupem projektu jsou učební texty z připravených kurzů zpracované ve formě dvou sborníků:
aktualni-kapitoly

zaklady-managementu
- První sborník „Aktuální kapitoly z péče o seniory“. Bližší informace o sborníku naleznete zde v přiloženém souboru PDF . Způsob distribuce sborníku si přečtěte na záložce Vzdělávání / Sborníky učebních textů.

- Druhý sborník „Základy managementu sociálních služeb“. Bližší informace o sborníku naleznete zde v přiloženém souboru PDF. Způsob distribuce sborníku si přečtěte na záložce Vzdělávání / Sborníky učebních textů.
Další informace o ESF, projektech OP RLZ a projektu agentury T.I.G.E.R. získáte na

Projekt ESF.

Od 1.9.2006 do 30.6.2008 jsme v Jihomoravském kraji realizovali projekt ESF / OPRLZ Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče.

V rámci pilotního ověření jsme vytvářené vzdělávací programy pilotně ověřovali v následujících zařízeních sociální služby v Jihomoravském kraji:

Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice

Domov Horizont Kyjov, p. o.

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o., Brno

Sociální služby Šebetov, p. o., Šebetov

Sociální služby Vyškov, p.o.

Domov pro seniory, p. o., Zastávka u Brna

Domov pro seniory Předklášteří, p.o.