Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvodní stránka > Konference Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?

Konference Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?

Zpět na předchozí stránku

Dostali jsme pozvánku k účasti na konferenci nazvané „Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“.

Konferenci organizovala CEBRE (Česká podnikatelská reprezentace při EU) ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a projektem Informační místa pro podnikatele. Konala se dne 3.12.2007 v sídle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR v Praze na Václavském náměstí. Rádi jsme přijali pozvání a konference sa zúčastnili, neboť to byla výjimečná a ojedinělá příležitost vyměnit si zkušenosti s mnoha realizátory projektů z celé republiky a prezentovat náš projekt a naše zkušenosti.

V odpoledním workshopu zaměřeném na praktickou realizaci projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů jsme měli živou inspirující diskuzi se zástupci organizací, které již projekty realizovaly nebo realizují. Nutno dodat, že naše vlastní zkušenosti víceméně korespondují se zkušenostmi ostatních realizátorů projektů a lze je shrnou do několika málo bodů:

  • nejasná domácí legislativa, v mnoha případech nekoresponduje s nařízeními EU,
  • přílišná administrativní náročnost projektů, průtahy při platbách,
  • nesrovnalosti a pochybnosti vyvolané při hodnocení žádostí o finanční podporu projektů, velké regionální rozdíly v hodnocení shodných projektů,
  • potíže podnikatelů vyvolané zdržením při schvalovacím procesu operačních programů.

Přes tyto výtky byly výsledky konference jednoznačné. Fondy a programy EU pro podnikatele dostupné jsou a podnikatelé by si měli připravit takové projekty a inovace, na jejichž realizaci mohou dotace EU čerpat.

Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie
Náhled fotografie

Zpět na předchozí stránku