Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvodní stránka > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Úplné znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. k zákonu o soc. službách

Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Ke stažení zde ve formátu PDF.


Vyhláška MZČR č. 424/2004 Sb. činnosti zdrav. pracovníků (pracovní náplň zdravotnických pracovníků)

Vyhláška MZČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Ke stažení zde ve formátu PDF.


Vyhláška MZČR č. 321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Od 29.8.2008 je v platnosti nová vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 321/2008 Sb., která nahradila vyhlášku 423/2004 Sb. Ke stažení zde ve formátu PDF.

Ministerstvo zdravotnictví společně registračním centrem NCO NZO v Brně vydalo informační leták „Vše o kreditním systému“, kde se jednoduše a srozumitelně porovnávají obě vyhlášky a podává se vysvětlení použité terminologie. Ke stažení zde ve formátu PDF.