Přeskočit navigaci.

Vítejte na stránkách věnovaných projektu a sociálním službám

O nás:

T.I.G.E.R. je poradenská a vzdělávací instituce, zabývající se dalším vzděláváním zaměstnanců v zařízeních sociální a zdravotnické péče. Organizujeme kurzy, semináře, konference, přednášíme, publikujeme. Pro naše vzdělávací, konzultační a poradenské aktivity využíváme jak vlastních sil, tak služeb externích lektorů.

Spolupracujeme se sociálními odbory Krajských úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, prostřednictvím členství v akreditační komisi s Ministerstvem práce sociálních věcí ČR a s Fondem dalšího vzdělávání. Jsme spolupořadatelé Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který se každoročně koná na podzim v Táboře.

Vzděláváme v projektech OP LZZ a pro úřady práce provádíme vzdělávání v projektu Vzdělávejte se pro růst.


V roce 2008 jsme úspěšně ukončili vlastní projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče. Mezi výstupy projektu patří rozsáhlá studie „Kde nám utíkají peníze“, mapující klienty pobytových sociálních služeb (Domovy pro seniory) z pohledu jejich zdravotního stavu a dle přiznaného příspěvku na péči. Článek ve zkrácené formě vyšel v prosinci 2008 ve Zpravodaji APSS. Obsahem článku je výsledek dotazníkového průzkumu, týkající se zařazování klientů domovů pro seniory do funkčních skupin podle výše příspěvku na péči. Zároveň mapujeme procento klientů s demencí. Seznamte se s celým zněním studie. Dalším výstupem projektu jsou učební texty z projektových kurzů zpracované ve formě dvou sborníků: aktualni-kapitoly

zaklady-managementu
- První sborník „Aktuální kapitoly z péče o seniory“. Bližší informace o sborníku naleznete zde v přiloženém souboru PDF . Způsob distribuce sborníku si přečtěte na záložce Vzdělávání / Sborníky učebních textů.

- Druhý sborník „Základy managementu sociálních služeb“. Bližší informace o sborníku naleznete zde v přiloženém souboru PDF. Způsob distribuce sborníku si přečtěte na záložce Vzdělávání / Sborníky učebních textů.

Poslední kusy sborníků učebních textů

a/ Aktuální kapitoly z péče o seniory,
b/ Vybrané kapitoly z péče o seniory. Objednávky prosím zasílejte mailem (použijte kontaktní formulář).

IX. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
Termín konání: 5. a 6. října 2017
Místo konání: Hotel Palcát a Jihočeská univerzita, Tábor
Informace a přihlašování: www.apsscr.cz

JSME AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Od roku 2008 jsme akreditovanou vzdělávací institucí. Akreditace MPSV byla obnovena v roce 2012 pod číslem 2012/0466-I.

Publicita projektu
Příležitost pro Vaši firmu. Realizujete projekt, na který finančně přispěly evropské strukturální fondy nebo státy EHS? Prezentujte svůj projekt na specializovaných stránkách www.publicitaprojektu.cz. Využijte příležitost k rychlé, levné a dlouhodobé prezentaci Vašeho projektu.


Spolek PRAMEN PODPORY, V LIKVIDACI
Spolek Pramen podpory, v likvidaci se sídlem Lužná 526/43, 617 00 Brno byl rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku ke dni 1. 5. 2017 zrušen s likvidací a k uvedenému datu vstoupil do likvidace. Spolek Pramen podpory, v likvidaci veškeré své aktivity převedl na nově založený spolek Česká asociace pracovníků pomáhajících profesí, z. s., která bude mj. pokračovat ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s. ve spolupořadatelství Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb.