Přeskočit navigaci.

Vítejte na stránkách věnovaných projektu a sociálním službám

O nás:

T.I.G.E.R. je poradenská a vzdělávací instituce, zabývající se dalším vzděláváním zaměstnanců v zařízeních sociální a zdravotnické péče. Organizujeme kurzy, semináře, konference, přednášíme, publikujeme. Pro naše vzdělávací, konzultační a poradenské aktivity využíváme jak vlastních sil, tak služeb externích lektorů.

Spolupracujeme se sociálními odbory Krajských úřadů kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, prostřednictvím členství v akreditační komisi s Ministerstvem práce sociálních věcí ČR a s Fondem dalšího vzdělávání. Jsme spolupořadatelé Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb, který se každoročně koná na podzim v Táboře.

Vzděláváme v projektech OP LZZ a pro úřady práce provádíme vzdělávání v projektu Vzdělávejte se pro růst.


V roce 2008 jsme úspěšně ukončili vlastní projekt Vzdělávací programy pro zařízení sociální péče. Mezi výstupy projektu patří rozsáhlá studie „Kde nám utíkají peníze“, mapující klienty pobytových sociálních služeb (Domovy pro seniory) z pohledu jejich zdravotního stavu a dle přiznaného příspěvku na péči. Článek ve zkrácené formě vyšel v prosinci 2008 ve Zpravodaji APSS. Obsahem článku je výsledek dotazníkového průzkumu, týkající se zařazování klientů domovů pro seniory do funkčních skupin podle výše příspěvku na péči. Zároveň mapujeme procento klientů s demencí. Seznamte se s celým zněním studie. Dalším výstupem projektu jsou učební texty z projektových kurzů zpracované ve formě dvou sborníků: aktualni-kapitoly

zaklady-managementu
- První sborník „Aktuální kapitoly z péče o seniory“. Bližší informace o sborníku naleznete zde v přiloženém souboru PDF . Způsob distribuce sborníku si přečtěte na záložce Vzdělávání / Sborníky učebních textů.

- Druhý sborník „Základy managementu sociálních služeb“. Bližší informace o sborníku naleznete zde v přiloženém souboru PDF. Způsob distribuce sborníku si přečtěte na záložce Vzdělávání / Sborníky učebních textů.

Poslední kusy sborníků učebních textů

a/ Aktuální kapitoly z péče o seniory,
b/ Vybrané kapitoly z péče o seniory. Objednávky prosím zasílejte mailem (použijte kontaktní formulář).

VII. VÝROČNÍ KONGRES POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
Termín konání: 8. a 9. října 2015
Místo konání: Hotel Palcát a Jihočeská univerzita, Tábor
Informace a přihlašování: www.apsscr.cz

JSME AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Od roku 2008 jsme akreditovanou vzdělávací institucí. Akreditace MPSV byla obnovena v roce 2012 pod číslem 2012/0466-I.

Publicita projektu
Příležitost pro Vaši firmu. Realizujete projekt, na který finančně přispěly evropské strukturální fondy nebo státy EHS? Prezentujte svůj projekt na specializovaných stránkách www.publicitaprojektu.cz. Využijte příležitost k rychlé, levné a dlouhodobé prezentaci Vašeho projektu.


Občanské sdružení PRAMEN PODPORY
Pro naše vzdělávací aktivity jsme získali partnera – občanské sdružení Pramen podpory; posláním občanského sdružení je podpora rozvoje a zvyšování kvality v sociálních službách.

Vybrané kurzy a semináře vzdělávací instituce T.I.G.E.R. budou buď realizovány ve spolupráci s občanským sdružením nebo je Pramen podpory kompletně zajistí a provede.

Občanské sdružení Pramen podpory usiluje o partnerství s dalšími subjekty v projektech vzdělávání. Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás. Pramen podpory je tradiční spolupořadatel Výročního kongresu poskytovatelů sociálních služeb.